Slik skaper vi trygg handel. Les mer om våre smitteverntiltak.
Slik skaper vi trygg handel. Les mer om våre smitteverntiltak.
Les mer

Miljø og samfunnsansvar

Miljø og samfunnsansvar

Miljø og samfunnsansvar

I kraft av å være en viktig aktør og sysselsetter i vårt lokalsamfunnet har Amanda Storsenter både en forpliktelse og en mulighet til å kunne drive miljøriktig og påvirke miljøet og samfunnet rundt oss i en positiv retning.

Sammen med vår eier Steen & Strøm har vi utviklet en CSR-strategi som fokuserer på miljø og bærekraft, men som også tar et ansvar i forhold til vårt lokalsamfunn og dets innbyggere. Vi kaller denne strategien Act For Good.

 

Act For Good er bygget opp rundt tre sentrale fokusområder:

  • Act For The Planet: Sikre fokus på at Amanda/Steen & Strøm bidrar positivt til vår påvirkning på miljøet
  • Act For Territories: Være en positiv bidragsyter til vårt lokalsamfunn gjennom samarbeid og utvikling
  • Act For People: Verdiskapning gjennom fokus på mennesker i alle aktiviteter
  • Du kan lese mer om Act For Good her
  •  

Vi prioriterer miljø- og sosial ansvarlighet høyt og vi jobber målrettet og langsiktig med samfunnsansvar i tråd med miljøledelsessystemet ISO 14001. Dette innebærer blant annet:

  • Reduksjon av strømforbruk og CO2-utslipp
  • Høy avfallssorteringsgrad og høyest mulig gjenbruk
  • Etterspørsel av miljøvennlige varer ved innkjøp
  • Tilrettelegge for at samarbeidspartnere, leverandører og leietakere kan være med på å ta et felles miljø- og samfunnsansvar.
  • Vår ambisjon er å skape miljøer der det er attraktivt å møtes, både i og rundt senteret.

 

Senterets drift er sertifisert i henhold til ISO 14001 – se sertifikat her

Amanda Storsenter er BREEAM IN-Use Part 1 sertifisert – se sertifikat her

Du kan også lese Steen & Strøms CS-policy her